WIE ZIJN WIJ

Professionals in persoonlijke aandacht en begeleiding van jongeren en volwassenen.

Werken als team bereikt LEF-Begeleiding en Advies door dagelijks samen te werken met professionals, gespecialiseerd in persoonlijke begeleiding van jongeren en volwassenen. De professionals waarmee wordt samengewerkt hanteren vergelijkbare landelijk erkende kwaliteitsstandaarden. Harold van Loon is opgeleid Master SEN-Autismespecialist en aangesloten bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten. Vanuit jaren ervaring werkt hij samen met jongeren en volwassenen aan het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke talenten.

Graag maken wij persoonlijk kennis met u tijdens een gesprek. 

 

WAT WIJ DOEN

LEF-Begeleiding en Advies begeleidt mensen in het dagelijks leven.

De begeleiding vindt plaats in de persoonlijke situatie van de jongere of volwassene. Dit kan zijn thuis, op school, tijdens werk of bij activiteiten. Na het kennismakingsgesprek worden persoonlijke doelen opgesteld. In het begeleidingsplan worden deze persoonlijke doelen uitgewerkt tot een plan van aanpak met heldere resultaten. Tijdens de begeleidingsmomenten wordt vanuit dit plan van aanpak gewerkt aan het behalen van persoonlijke doelen. De persoon staat centraal binnen de begeleiding, samenwerking met de persoon vormt dan ook de kracht voor het behalen van de gestelde doelen. Andere belangrijke betrokkenen uit de omgeving van de persoon worden uiteraard betrokken bij de begeleiding. Elkaar informeren en samen werken voor het behalen van doelen staat hierbij voorop. Er wordt bij de begeleiding gewerkt vanuit principe 'doen = leren'.

Ieder begeleidingsmoment start met een korte terugblik op de afgelopen periode waarbij gekeken wordt naar leerervaringen en successen. Vervolgens gaan we samen aan de slag met werkelijke activiteiten. Er wordt altijd zoveel mogelijk gewerkt in de werkelijke situatie van de persoon. De begeleiding is altijd een persoonlijk traject op maat dat vorm wordt gegeven vanuit een doorlopend proces van beeldvorming. Hierbij vormen persoonlijke kenmerken, behoeften en wensen de basis van waaruit de begeleiding vorm wordt gegeven.

Reflectie en evaluatie wordt doorlopend gedaan met de persoon als onderdeel van het begeleidingsproces. Op vooraf afgesproken momenten wordt geëvalueerd met andere belangrijke betrokkenen uit de omgeving van de persoon. Ouders worden structureel betrokken in het begeleidingsproces bij jongeren. Zij hebben een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van de jongere. Bij aanvang of afronding van ieder begeleidingsmoment worden zij actief betrokken.

In het begeleidingsplan wordt de voortgang en evaluatie beschreven. Samen maken we vooraf afspraken wanneer er schriftelijk geëvalueerd wordt. De begeleiding vindt plaats op basis van een Persoons Gebonden Budget, PGB. Dit Persoons Gebonden Budget kan geïndiceerd worden door de gemeente vanuit de Jeugdwet of de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning, WMO. Wij kunnen ondersteunen bij het traject van aanvraag, wijziging en herindicatie van het PGB.

Graag beantwoorden wij uw vragen over wat wij doen. Dit kan telefonisch, via berichten of mail. Is er behoefte aan een persoonlijker contact? Dan maken wij graag een afspraak voor een videogesprek via Skype of FaceTime.

 

 

BEROEPSREGISTRATIES EN KWALITEITSKEURMERKEN

IBVA

 

KIWA (Keurmerk ZZP-er zorg niveau 5)

Registratienummer: 16030

Samenwerkingsverband Autisme Zuid-Oost Brabant

 

RegisterPlein

Registratienummer: 461052892

Klachtenportaal Zorg